header ubezpieczenia upraw zwierzat

Ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie Upraw

Ubezpieczenie upraw rolnych, to ubezpieczenie obowiązkowe dla rolników pobierających dopłaty bezpośrednie. Zobowiązuje rolnika do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Dodatkowo do 65% składki opłaca budżet Państwa.

W zależności do wybranego zakresu, ubezpieczenie zapewnia ochronę upraw od szkód spowodowanych przez: grad, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, powódź, pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 •   zboża
 •   kukurydza
 •   ziemniaki 
 •   warzywa
 •   buraki cukrowe
 •   rośliny strączkowe
 •   rośliny oleiste (rzepak, rzepik)
 •   owoce

Ubezpieczenie Zwierząt Gospodarskich

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia zwierząt  jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt danego gatunku, bedących w posiadaniu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie jest dotowane z budżetu Państwa do 65% wysokości składki.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń, a także pożar (niedotowane) i porażenie prądem elektrycznym (niedotowane).

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

 •  bydło
 •  konie
 •  owoce
 •  świnie
 •  kozy
 •  drób

Zapraszamy do naszego biura przy ul. Powstańców 1863r. w Miechowie lub skorzystanie z załączonego formularza. Masz możliwość poznać najlepszą ofertę ubezpieczenia bez wychodzenia z domu! Jesteśmy firmą mobilną – jeśli chcesz nasz doradca przyjedzie do Ciebie!

ZAPYTAJ O OFERTĘ LUB ZADZWOŃ!

  Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Damian Wachowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wachowicz Ubezpieczenia i Nieruchomości z siedzibą przy ul. Powstańców 1863r. 12, 32-200 Miechów. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w innych celach po wyrażeniu na nie zgody zgodnie z Polityką Prywatności.